top of page

İşkur İşbaşı Eğitim Programı işsiz kişilerin mesleki deneyim edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla İŞKUR tarafından düzenlenmektedir.

 • Programlar meslek kodları üzerinden açılmaktadır.Şirketler aynı anda ya da program devam ettiği süreç içerisinde farklı meslek kodlarından birden fazla program açabilirler.Ancak ,program sonlanmadan aynı meslek kodunda yeni bir program başlatılamaz.

 • Meslek kodları 6 rakamdan oluşur. İlk dört hanesi ana meslek, son iki hanesi ise alt meslek kodları için kullanılır.İlk dört hane aynı olmak koşuluyla, son iki numarada farklılık gösteren birden fazla program açılabilir.

 • Her bir programdan hizmet sektöründe 3 ay , üretim sektöründe 6 ay süre ile uygulanabilir.Tercih edilmesi durumunda aylık da düzenlenebilir.

 • Tüm programlardaki kursiyer sayısı, şirketin il bazındaki toplam çalışan sayısının %10'u kadardır.Ancak programın başarılı olması durumunda, sonraki programlarda bu kontenjan %30'a çıkarılabilir. (Örneğin; İstanbul 1000 çalışanlı Ankara 500 çalışanlı bir firma İstanbul için 100 Ankara için 50 kişilik kursiyer kontenjanı alabilir.

 • Program bitiminde, kursiyerlerin enaz %50 sinin, kurs süresi kadar istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır.Eğer bu yükümlülük yerine getirilemez ise, şirket 1 sene boyunca bu programdan tekrar faydalanamaz.

 • Program dahilinde çalıştırılan kursiyerler için, kişi başına 2020 TL ücret İŞKUR tarafından personele ödenir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DANIŞMANLIĞI

AVANTAJLARI

 • Program dahilinde çalıştırılan kursiyerler için, kişi başına agi dahil 2020 TL ücret TÜRKİYE İŞ KURUMU tarafından personele ödenir.

 • Personele yapacağınız yol yemek yada prim gibi ek ödemeler, aylık asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla , şirketin vergi matrahından düşülebilir.

 • Personelin sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir. Emeklilik primi ödemesi yapılmaz.

 • 6645 sayılı kanun kapsamında, program bitiminde, aynı meslek kodundan(ilk dört hanesi aynı olmak koşuluyla) istihdam edilen personeller için üretim sektöründe de 36 ay süre ile %15,5 'luk SGK İşveren Hissesi desteği sağlanır.

 • Bir şirket İep Teşviğini mevzuata uygun kullandığında 50 kişilik bir programdan MAAŞ+SGK MASRAFI X 3 AY olarak hesaplandığında 450.600,00 TL kar elde eder.

DEZAVANTAJLARI

 • Program dahilinde çalıştırılan kursiyerler haftada 45 saat çalıştırılabilir.Fazla mesai yaptırılamaz.

 • Personel maaşları her ay 10-15' i arası yatabilmektedir.

 • Program kurs süresi olan üç ay boyunca emeklilik sigorta primi yatırılmaz.Bu program dahilinde geçen süre emeklilik günlerine yansımaz.

 • Kursiyerlerin %50 sini istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır.

 • İep teşviği programın başlangıcından sonlandırılmasına kadar diğer teşviklere göre çok daha karmaşık bir süreci barındırmaktadır.

H İ Z M E T İ M İ Z

 • Öncelikle şirketin bağlı olduğu İşkur ile görüşülüp analiz çıkartılır.

 • Yıl içinde alınacak personel sayısı belirlenip yıl boyunca başlatılacak portallar planlanır.

 • Çalışanların, işe alınacak personellerin ve İşbaşı Eğitim Programı dahilinde alınacak kursiyerlerin İŞKUR kayıtları aktif hale getirilir.

 • Açılacak programların meslek kodları belirlenir ve kontenjanlar dahilinde randevu alınıp İşbaşlatmalar yapılır.

 • Şirketin büyüklüğüne göre , şirket merkezinde ve şubelerde görevlendirilecek insan kaynakları uzmanı personellerimiz atanır.Bu personeller şirket ile İŞKUR arasındaki süreçleri takip eder.Aynı zamanda kursiyerlerin insan kaynakları ile ilgili sorunları ve soruları tarafımızdan çözümlenir ve program sonuna kadar takip edilir.

 • Kursiyerlerin puantaj yerine geçen devam çizelgeleri tarafımızdan hazırlanır ve şubelerinize gönderilir ve ay sonu toplanıp , İŞKUR online sistemine devam durumları girilir.

 • Personelin maaş ödemeleri takip edilir ve gecikme yaşanmaması sağlanır.

 • Programlar gerekli dilekçeler ile sonlandırılır.

 • İstihdam yükümlülükleri takip edilir ve şirket sürekli bilgilendirilir.

 • Yıl içinde tekrar yeni programlar başlatılır.

 • Şirket kadrosunda çalışmaya devam eden personellerin SGK girişlerinde 6645 teşviği faydalandırılması sağlanır.

Hizmet verdiğimiz iller , İstanbul , Bursa , Ankara ,İzmir 'dir.
bottom of page